Codul Muncii Adnotat
pagina 1 din 1
Art. 270 . [scutirea de timbraj]
Cauzele prevazute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.
Art. 271 . [celeritatea]
(1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.
(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(3) Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.
Art. 272 . [sarcina probei]
Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
Art. 273 . [administrarea probelor]
Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.
Art. 274 . [forţa executorie a hotărârilor]
Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.
Art. 275 . [dreptul comun]
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.
pagina 1 din 1