Codul Muncii Adnotat
pagina 1 din 1
Art. 270 . [scutirea de timbraj]
Cauzele prevazute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.
Art. 271 . [celeritatea]
(1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.
(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(21) Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
(22) Hotărârile instanţei de fond sunt supuse numai apelului.
(3) Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.
Art. 272 . [sarcina probei]
Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
Art. 273 . [administrarea probelor]
Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.
Art. 274 . [forţa executorie a hotărârilor]
Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.
Art. 275 . [dreptul comun]
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.
pagina 1 din 1