Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 270. [scutirea de timbraj]
Cauzele prevazute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.
[ 1 adnotare ]
1. Din coroborarea dispozitiilor art. 10 si art. 15 din Legea nr. 146/1997 cu dispozitiile art. 270 C. muncii, rezulta ca beneficiaza de scutire si persoanele care pot formula cerere de...