Noutăţi pe site
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
Ultimele adnotări adăugate pe site
Art. 248 [sanctiunile disciplinare; radierea de drept] 18.01.2024
În speţă, contestatorul, angajat la Transporturi Bucureşti "STB" S.A., în funcția de conducător autobuz, a fost sanționat disciplinar prin desfacerea contractului de munca, după ce în mod repetat, timp de...
Art. 251 [cercetarea disciplinara] 18.01.2024
Convocarea salariatului la cercetarea disciplinară prealabilă se face în mod obligatoriu în scris, fiind excluse convocare verbală sau convocarea prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, cum ar fi televiziunea,...
Art. 266 [obiectul jurisdicţiei muncii] 16.01.2024
Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat printr-un regulator de competență asupra naturii acțiunii introduse de reclamanți, grefieri, prin care au solicitat obligarea pârâților, Ministerul Public - Parchetul de...
Art. 266 [obiectul jurisdicţiei muncii] 16.01.2024
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat un regulator de competență în cazul acțiunii introduse de reclamanți, judecători, pentru recalcularea indemnizațiilor de încadrare conform Legii nr. 71/2015 și O.U.G....
Art. 269 [instanta competenta] 16.01.2024
Speța are ca obiect o cerere formulată de un cetățean sârb cu domiciliul și reședința în Serbia împotriva unui fost angajator român privind plata unor drepturi salariale restante. În cadrul...
Art. 1 [obiectul reglementarii] 16.01.2024
RIL: Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia nr. 16, în dosarul nr. 15/2016, a stabilit că: “În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231...
Art. 266 [obiectul jurisdicţiei muncii] 15.01.2024
RIL: Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia nr. 3, în dosarul nr. 1/2014, a stabilit că: ”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa...
Art. 5 [egalitatea de tratament] 15.01.2024
RIL: Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia nr. 2, în dosarul nr. 24/2015, a stabilit că: “În aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit....
Art. 268 [termenele de prescripţie extinctivă] 15.01.2024
RIL: Problema de drept soluționată de Înalta Curte a fost aceea de a stabili dacă actul de control al Curţii de Conturi sau al unui alt organ cu atribuţii...
Art. 256 [restituirea sumelor nedatorate şi bunurilor necuvenite] 15.01.2024
RIL: Dispozițiile art. 723 şi urm. C. pr. civ., care reglementează instituţia "Întoarcerii executării", vizează procedura executării silite, şi nu plata de bunăvoie făcută anterior depunerii unei cereri de...