Noutăţi pe site
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
Ultimele adnotări adăugate pe site
Art. 38 [interdicţia renunţării la drepturile prevăzute de lege] 20.02.2022
HP: Înalta Curte de Casație si Justiție, prin dec. nr. 19 din 20 martie 2019, a stabilit că: “În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10, art. 38, art. 57, art....
Art. 275 [dreptul comun] 13.09.2021
Termenul de apel in materie de litigii de munca este de 10 zile de la comunicarea sentintei primei instante. Acest termen, care deroga de la termenul general de 30 de...
Art. 275 [dreptul comun] 13.09.2021
In conformitate cu dispozitiile art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, in materie de litigii de munca, singura cale de atac – cale ordinara de atac - este apelul....
Art. 274 [forţa executorie a hotărârilor] 13.09.2021
In cazul in care sentinta primei instante prin care s-a dispus reintegrarea salariatului a fost desfiintata in calea de atac, de la data pronuntarii deciziei instantei de apel va inceta...
Art. 256 [restituirea sumelor nedatorate şi bunurilor necuvenite] 13.09.2021
RIL: Dispozitiile art. 256 alin. (1) C. muncii, care transpun in dreptul muncii institutia platii nedatorate, sunt incidente in ipoteza in care se pune probleme restituirii de catre salariat a...
Art. 181 [garantarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor] 13.09.2021
In conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. q din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru...
Art. 177 [măsuri şi principii] 13.09.2021
Conform Comunicatului Inspectiei Muncii din 19 mai 2021, angajatorul si salariatul trebuie sa respecte o serie de obligatii, in vederea revenirii la locul de munca in contextul pandemiei COVID-19. Cateva...
Art. 268 [termenele de prescripţie extinctivă] 02.03.2021
Este tardivă contestarea deciziei de sancționare disciplinară după aproape un an de la data comunicării acesteia. Astfel, invocarea de către contestator a dispozițiilor art. 1249 alin. (1) C. civ., care...
Art. 254 [raspunderea salariatului] 02.03.2021
Întrucât angajatorul nu a dovedit existența faptei ilicite în sarcina salariatului, este nefondată cererea acestuia de angajare a răspunderii patrimoniale a acestuia. Astfel, angajatorul a solicitat obligarea salariatului la plate...
Art. 252 [decizia de sanctionare: termen, continut, comunicare] 02.03.2021
Nu intruneste exigentele dispozitiilor art. 252 C. muncii, decizia de sanctionare disciplinara care contine doar mentiunea ca salariatul sanctionat a avut o atitudine ireverentioasa fata de superiorul ierahic. Astfel, o...