Informații utile cu privire la situația de urgență

Ultimele noutati privind somajul tehnic

1 aprilie 2020

Luni, 30 martie, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie social (in continuare OUG nr. 32/2020). Noutatile privind somajul tehnic, anuntate deja in presa de cateva zile, elimina o serie de conditii restrictive, alaturi de simplificarea formalitatilor pentru accesarea masurilor de sprijin de catre agentii economici.
Schitam in continuare, pe scurt, reperele esentiale ale institutiei somajului tehnic, astfel cum acestea rezulta din dispozitiile Codului muncii, precum si particularitatile temporare fixate prin recentele reglementari.

1. Aspecte generale privind somajul tehnic

Somajul tehnic reprezinta intreruperea sau reducerea temporara a activitatii unei companii din motive economice, tehnologice, structurale sau altele asemanatoare (art. 52 alin. (1) lit. c din Codul Muncii).
Pe durata somajului tehnic, contractele de munca ale salariatilor sunt suspendate din initiativa angajatorului; subliniem, asadar, ca pentru suspendarea contractelor de munca din acest motive, nu este necesar acordul salariatilor.

Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca. In schimbul asigurarii platii indemnizatiei, pe durata somajului tehnic, salariatii se afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii. Astfel, in cazul in care angajatorul decide reluarea activitatii, salariatii se vor intoarce la lucru si vor primi salariile stabilite in contractele de munca aplicabile.

Precizam ca pe durata somajului tehnic, salariatii afectati de aceasta masura nu pot solicita ajutor de somaj.

Procedural, somajul tehnic va fi stabilit de organele de conducere ale companiei, in functie de competente specifice (adunarea generala a asociatilor, consiliul de administratie, administratorul etc). In baza deciziei acestora, suspendarea contractelor de munca va fi dispusa prin intermediul unei decizii individuale pentru fiecare salariat in parte, care i se va comunica personal acestuia din urma.

2. Masuri de sprijin

2.1. Cuantumul indemnizatiei si sursa de plata

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie social (in continuare OUG nr. 30/2020), pentru perioada suspendarii contractului individual de munca, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut (castigul salarial mediu brut este de 5.429 lei).

Pentru a curma controversele de interpretare ivite deja in practica, OUG nr. 32/2020 precizeaza expres ca indemnizatia poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, daca bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite. Deducem, asadar, indirect, din aceasta prevedere ca angajatorul nu este obligat sa acorde salariatului diferenta dintre 75% din salariul mediu si 75% din salariul de baza al salariatului in cauza.

2.2. Durata masurilor de sprijin

Masurile de sprijin se aplica pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei – 30 de zile incepand cu data de 16 martie 2020. Desi au trecut aproape doua saptamani de la data publicarii decretului sus-mentionat, avand in vedere evolutia situatiei generale, precum si amploarea masurilor dispuse de autoritati pentru combaterea raspandirii coronavirusului, este de presupus ca perioada starii de urgenta va fi prelungita.

2.3. Conditii pentru aplicarea masurilor de sprijin

De masurile de sprijin beneficiaza salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate, conform unei declaratii pe propria raspundere a angajatorului. Asadar, in momentul de fata, singura conditie de fond ceruta pentru accesarea masurilor de sprijin este conditia reducerii sau intreruperii temporare a activitatii, total sau partial, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Reamintim ca anterior ultimelor modificari legislative, existau doua categorii de angajatori care putea accesa masurile de sprijin:
(i) cei care intrerupeau activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente si detineu un certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;
(ii) cei care isi reduceau activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu aveau capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor, in acest caz masura de sprijin putand viza cel mult 75% dintre angajati; de asemenea, tot pentru acest caz, plata indemnizatiei era conditionata de diminuarea incasarilor cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

2.4. Documente si procedura

Angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal. Cererera va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale (la data redactarii prezentului material, ordinul nu este publicat).

Declaratia si lista se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor se face in cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor.

Plata de catre angajator a indemnizatiei se efectueaza in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a indemnizatiilor din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Prin urmare, rezulta expres din noile dispozitii legale, ca angajatorul va plati indemnizatia catre salariati dupa ce incaseaza banii de la stat pentru aceasta indemnizatie.

2.5. Impozite si taxe

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii. Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Pentru indemnizatie nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca.

Declararea si plata obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

3. Revisal

Suspendarea contractelor de munca se inregistreaza in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii. Dupa incetarea suspendarii, inregistrarea in REVISAL se face cel tarziu in ziua anterioara incetarii suspendarii.

Avand in vedere datele aparitiei celor doua acte normative care reglementeaza masurile de sprijin (OUG nr. 30/2020 – 21 martie 2020 si OUG nr. 32/2020 – 30 martie 2020), si faptul ca aceste masuri urmeaza a fi aplicate numai de la data suspendarii contractelor de munca, inregistrata in REVISAL, rezulta ca, de fapt, pentru multi dintre angajatori, o parte semnificativa din perioada starii de urgenta va ramane neacoperita de masurile de sprijin.

4. Alte masuri potentiale

Potrivit art. 52 alin. (3) din Codul Muncii, in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Marinela Cioroaba, Georgiana Canache, Sabrina Fetea