Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 275. [dreptul comun]
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.
[ 32 adnotări ]
1. Este admisibilă formularea unei cereri reconvenţionale în cadrul unui conflict colectiv sau individual de muncă (de drepturi), dacă se poate identifica în concret legătura dintre cererea principală şi cererea reconvenţională,...
2. In conformitate cu dispozitiile art. 214 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, calea de atac impotriva sentintelor pronuntate in prima instanta in conflictele de munca, este apelul, termenul de...
3. In conformitate cu dispozitiile art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, in materie de litigii de munca, singura cale de atac – cale ordinara de atac - este apelul....
4. Termenul de apel in materie de litigii de munca este de 10 zile de la comunicarea sentintei primei instante. Acest termen, care deroga de la termenul general de 30 de...
5. Chiar daca nu este reglementata expres de Codul muncii, revizuirea este admisibila in procesul avand ca obiect anularea deciziei de sanctionare disciplinara, atunci cand au aparut probe, imprejurari sau acte...
6. Având în vedere că nu există nici o interdicţie în Codul muncii şi nici în altă lege specială privitoare la exercitarea căilor extraordinare de atac, rezultă că devin incidente...
7. Decizia de concediere si/sau sanctionare disciplinara a salariatului constituie titlu executoriu. Dincolo de faptul ca, in temeiul dispozitiilor art. 77 si art. 252 alin. (3) C. muncii, ambele isi produc...
8. Citarea intimatei angajatoare – societate comerciala – s-a facut corect in fata primei instante, avand in vedere ca au fost respectate dispozitiile art. 921 C. pr. civ., care stipuleaza ca...
9. Este admisibila dovada cu martori pentru probarea faptului ca salariatul a prestat activitate in timpul noptii, chiar daca evidentele scrise ale angajatorului sunt in sens contrar.
10. Este nelegala, incalcand principiul contradictorialitatii si al dreptului la aparare, sentinta primei instante, care a constatat nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea dispozitiilor 76 lit. a) si art. 62 alin....
11. Instanţa de fond a încălcat principiul contradictorialităţii reţinând că decizia de concediere disciplinară este lovită de nulitate, întrucât nu conţine descrierea faptei, în condiţiile în care acest motiv de nulitate...
12. Având în vedere că reclamantul contestator a chemat în judecată persoanele fizice reprezentanţi ai societăţii angajatoare, prima instanţă a soluţionat greşit cauza respingând contestaţia în baza excepţiei lipsei calităţii...
13. Ministerul Finanţelor Publice nu are calitate procesuală pasivă să răspundă, alături de Ministerul Justiţiei şi Tribunalul Bucureşti, pentru plata primelor de vacanţă ale magistraţilor reclamanţi. În schimb, este admisibilă cererea...
14. Ca urmare a admiterii cererii de obligare a pârâtului Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la plata către reclamanţi a primelor de vacanţă,...
15. Schimbarea domiciliului martorului propus spre a fi audiat nu constituie un motiv temeinic pentru inlocuirea acestuia, in temeiul art. 186 alin. (3) C. pr. civ (dispozitiile art. 186 alin. 3...
16. In temeiul art. 275 C. pr. civ. instanta a respins cererea contestatorului de acordare a cheltuielilor de judecata, avand in vedere ca intimata a revocat decizia de sanctionare disciplinara la...
17. Achiesarea intimatei angajatoare la o parte din pretentiile salariatului reclamant, care a solicitat plata salariilor compensatorii, a unui salariu restant si a unei prime de vacanta, nu poate inlatura obligarea...
18. Instanta de judecata este suverana in a aprecia daca onorariul platit avocatului ales este adecvat in raport cu activitatea desfasurata de acesta. Prin urmare, partea adversa nu este indreptatita sa...
19. Incheierea de dezbateri de la fond, cand s-a amanat pronuntarea, este nula daca poarta doar semnatura presedintelui si a grefierului. Nulitatea acestei incheieri, care face parte integranta din sentinta recurata,...
20. Este nula sentinta primei instante in cazul in care minuta nu este semnata de unul dintre asistentii judiciari. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 55 alin. (2) teza a II-a din Legea...
21. Sentinta primei instante este lovita de nulitate, ca urmare a lipsei incheierii de dezbateri, imprejurare care produce partilor o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin anularea hotararii respective,...
22. Hotararea judecatoreasca este lovita de nulitate, in cazul in care lipseste dispozitivul acesteia, intrucat instanta de recurs se afla in imposibilitatea de a verifica legalitatea solutiei. Acest motiv de recurs...
23. Prima instanta a incalcat dispozitiile art. 257 alin. (1) (potrivit carora daca majoritatea legala nu se poate intruni, pricina se va judeca din nou in complet de divergenta), ale art....
24. Nu satisface exigentele art. 304 C. pr. civ. privind dezvoltarea motivelor de recurs, simpla critica formala a sentintei primei instante, cu reproducerea identica a unor parti din intampinarea depusa in...
25. In conditile in care hotararea recurata a fost comunicata recurentului, iar acesta nu a motivat recursul nici prin cererea de recurs si nici inauntrul termenului de recurs, recursului formulat de...
26. Se impune obligarea angajatorului pârât la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul pentru plata expertului, având în vedere că recunoaşterea angajatorului pârât a vizat numai numărul de ore suplimentare...
27. Nu sunt intemeiate sustinerile angajatorului recurent in sensul ca onorariul de avocat, in suma de 21.392,36 RON, acordat de instanta de fond salariatului contestator, este nejustificat in raport cu activitatea...
28. Nu poate fi primita cererea privitoare la anularea mentiunii din carnetul de munca privind desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, formulata direct in recurs, in cadrul procesului avand ca...
29. Invocarea direct in recurs a unor motive noi de nulitate a deciziei de concediere nu poate fi luata in considerare de instanta, avand in vedere ca in caz contrar s-ar...
30. Nu pot fi primite apararile recurentei parate, care invoca pentru prima data, in recurs, motive de aparare si temeiuri juridice noi, care nu au fost prezentate in fata primei instante,...
31. Raportul de expertiza, care a stabilit drepturile salariale cuvenite pentru orele suplimentare, nu poate fi criticat direct in recurs, avand in vedere ca el a fost despus in fata primei...
32. Avand in vedere ca hotararile judecatoresti pronuntate in prima instanta in litigiile de munca nu pot fi atacate cu apel, ci numai cu recurs, rezulta ca acestea nu sunt susceptibile...