Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 235. [protecţia greviştilor]
Participarea la grevă, precum şi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor salariaţilor şi nu pot avea drept consecinţă sancţionarea disciplinară a salariaţilor grevişti sau a organizatorilor grevei.
[ 27 adnotări ]
1. Raspunderea salariatilor pentru prejudiciile produse angajatorului ca urmare a participarii la declansarea sau continuarea unei greve ilegale este o raspundere civila contractuala, intemeiata pe dispozitiile art. 254 alin. (1) C....
2. Va fi incidentă răspunderea juridică în cazul organizării grevei sau participării la greva suspendată sau declarată ilegală de instanţa judecătorească. Persoanele vinovate sunt susceptibile inclusiv de concediere disciplinară....
3. Este aptă să atragă răspunderea juridică organizarea sau participarea la o grevă suspendată sau declarată ilegală. Organizatorii grevei şi/sau salariaţii participanţi pot răspunde patrimonial dacă sunt îndeplinite condiţiile acestei răspunderi:...
4. În cazul organizării şi participării la o grevă ilegală, angajatorul este îndreptăţit să pretindă de la salariaţii vinovaţi inclusiv sumele de bani plătite salariaţilor care, deşi nu au participat...
5. Având în vedere că între organizatorii grevei şi angajator nu există raporturi contractuale, iar organizarea unei greve ilegale reprezintă un fapt juridic ilicit, un delict civil, rezultă că în...
6. Salariaţii care încetează activitatea invocând o grevă spontană, deci în afara cadrului legal pentru organizarea şi desfăşurarea grevei, sunt susceptibili să răspundă disciplinar, întrucât îşi încalcă obligaţiile de serviciu....
7. În cazul în care, fără a se declanşa o grevă spontană, sindicatul convoacă salariaţii la o şedinţă, în timpul programului de lucru, nu se poate angaja răspunderea salariaţilor. Astfel,...
8. Salariatii participanti la o greva spontana vor raspunde fata de angajator in temeiul dispozitiilor art. 254 C. muncii, nefiind admisibila obligarea acestora la daune morale.
9. Raspunderea organizatorilor grevei este civila delictuala, iar nu contractuala. Astfel, in ceea ce priveste sindicatul, solutia este justificata de imprejurarea ca acesta nu se afla in raporturi contractuale cu angajatorul,...
10. In caz de greva ilegala se poate angaja raspunderea civila delictuala a sindicatului pentru fapta proprie. Intrucat salariatii nu sunt prepusii sindicatului, nu va fi incidenta raspunderea pentru fapta altuia,...
11. Având în vedere că în perioada grevei încetează munca, precum şi faptul că abaterea disciplinară presupune săvârşirea unei fapte ilicte în legătură cu munca, rezultă că pe durata grevei...
12. Din punctul de vedere al naturii juridice, răspunderea organizatorilor grevei, în cazul grevei declarate ilegale, este civilă delictuală. Aşadar, organizatorii grevei nu răspund contractual, întrucât între ei şi angajator...
13. În ceea ce priveşte răspunderea salariaţilor în cazul grevei spontane, care nu are organizatori, se pot susţine două puncte de vedere. Astfel, în primul rând, se poate afirma că...
14. Salariaţii răspund patrimonial, alături de organizatorii grevei, pentru participarea la greva ilegală, numai în cazul în care participarea la grevă a fost efectivă. Prin urmare, salariaţii care doar au...
15. Pentru angajarea răspunderii patrimoniale a salariaţilor şi a organizatorilor grevei, este necesar ca greva să fi fost declarată sau continuată ilegal, instanţa judecătorească să fi decis încetarea grevei, să...
16. Producerea de catre salariat, in timpul grevei, a unor daune in patrimoniul unor terti, nu atrage raspunderea angajatorului, in calitate de comitent pentru faptele prepusului, in temeiul art. 1000 alin....
17. Se poate angaja răspunderea disciplinară a salariatului care participă la o grevă ilegală. Astfel, pe perioada grevei ilegale nu se suspendă contractul de muncă, ceea ce înseamnă că salariatul...
18. În cazul suspendării grevei sau declarării ei ilegale de către instanţa judecătorească, salariaţii care organizează sau participă în continuare la grevă vor răspunde disciplinar faţă de angajator, putând fi...
19. Efectul suspensiv al grevei este înlăturat cu efect retroactiv, în cazul declarării grevei ca ilegale, începând cu momentul la care a devenit ilegală. Prin urmare, din acest moment ne...
20. Avand in vedere ca pe durata grevei contractul de munca este suspendat, salariatul neavand obligatia de a presta munca, rezulta ca, practic, el nu poate prejudicia angajatorul prin fapte aflate...
21. Având în vedere natura civil-delictuală a răspunderii organizatorilor grevei ilegale, este admisibilă cererea de acordare a daunelor morale, formulată de angajator.
22. Răspunderea organizatorilor grevei pentru prejudiciile produse prin declararea sau continuarea nelegală a grevei, este o răspundere civilă delictuală. Dacă greva a fost organizată de sindicat, desigur că răspunderea va...
23. Având în vedere inexistenţa unei relaţii contractuale privitoare la condiţiile declanşării şi continuării grevei, între organizatorii acesteia şi angajator, răspunderea primilor, în cazul grevei ilegale este o răspundere civilă delictuală,...
24. În cazul grevei organizate, declanşate cu încălcarea legii, răspunderea aparţine celor care au decis încetarea colectivă a lucrului, adică liderii de sindicat sau reprezentanţii salariaţilor. De regulă, salariaţii care...
25. Constituie abatere disciplinară, aptă să atragă desfacerea disciplinară a contractului de muncă, iniţierea sau participarea la greva declanşată fără observarea dispoziţiilor legale care reglementează procedurile prealabile declanşării. De altfel,...
26. Întrucât greva nu trebuie să afecteze situaţia altor persoane şi să pună în pericol viaţa, integritatea corporală sau bunurile altor persoane, este ilegală măsura de blocare a drumurilor sau...
27. Pot fi exemplificate drept cazuri de grevă ilegală, următoarele situaţii: când greva a fost declanşată pentru rezolvarea unui conflict de drepturi, iar nu de interese, când greva vizează atingerea...