Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 233. [scopul]
Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
[ 9 adnotări ]
1. Numai salariaţii pot declanşa grevă, astfel cum este aceasta reglementată legal, chiar dacă de facto şi alte categorii sociale sau profesionale pot recurge la încetarea temporară a activităţii....
2. Este abuziv exerciţiul dreptului la grevă în cazul în care greva conduce la falimentul angajatorului sau se prelungeşte la nesfârşit sau se declară cu rea-credinţă sau se repetă la intervale...
3. Angajatorul se poate apăra de urmările nefaste ale grevei prin înlocuirea muncii greviştilor prin intermediul unor prestatori de servicii. În acelaşi scop, angajatorul poate apela la măsuri interne, cum...
4. Angajatorul nu poate contracara efectele grevei prin angajarea altor persoane în locul salariaţilor grevişti. De asemenea, doctrina apreciază că nu este admisibilă înlocuirea greviştilor nici prin încheierea unor contracte...
5. Lock-out-ul sau greva patronilor presupune închiderea temporară a unei unităţi, compartiment sau atelier de către angajator, ca ripostă la conflictul colectiv declanşat de salariaţi sau la ameninţarea cu un astfel...
6. Greva patronală, denumită şi lock-out, constând în întreruperea temporară de către angajator a activităţii, ca răspuns la un conflict de interese, la grevă sau la ameninţarea cu greva, este de...
7. În unele ţări, angajatorii recurg la lock-out ca ripostă la greva declanşată de salariaţi, constând în închiderea temporară a a unei întreprinderi sau atelier. Dacă se admite legalitatea acestei...
8. Lock-out-ul, sau greva patronală, constă în închiderea temporară a unităţii de către angajator, ca reacţie la grevă sau la ameninţarea cu greva. Efectul juridic al lock-out-ului constă în suspendarea...
9. Salariaţii neparticipanţi la grevă care nu şi-au putut desfăşura activitatea din pricina grevei declarate ilegale, sunt îndreptăţiţi să pretindă de la angajator plata drepturilor salariale pentru perioada de lipsă...