Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 231. [definitia legala]
Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.
[ 9 adnotări ]
1. Orice conflict de munca se intemeiaza pe existenta unui raport juridic de munca, generat de un contract colectiv sau individual de munca.
2. Cele doua notiuni folosite de legiuitor pentru desemnarea disputelor dintre partenerii sociali - conflict de munca (utilizat de legislatia mai noua, inclusiv noul Cod al muncii) si litigiu de munca...
3. Pot fi mentionate ca exemple de situatii care pot genera conflicte de munca urmatoarele: refuzul angajatorului de primi un candidat la concursul organizat pentru ocuparea unui post, refuzul angajatorului de...
4. Pot genera conflicte de munca urmatoarele situatii: neindeplinirea de catre angajator a obligatiei de informare, cu ocazia incheierii sau modificarii contractului individual de munca, neplata de catre angajator a indemnizatiei...
5. Pot fi mentionate ca exemple de conflicte de munca: conflictul decurgand din refuzul angajatorului de a inscrie o persoana la concursul organizat pentru ocuparea unui post, conflictul generat de nulitatea...
6. Începerea prestării muncii la o dată ulterioară încheierii contractului individual de muncă nu amână dobândirea calităţii de salariat. Prin urmare, refuzul angajatorului de a-l primi la muncă pe salariat...
7. Dispozitiile art. 162 C. muncii, care stabilesc ca salariile se negociaza individual sau/si colectiv, permit concluzia ca poate face obiectul unui conflict de munca revendicarea sindicatului privind participarea salariatilor la...
8. Nu reprezinta conflicte de munca, conflictele nascute intre unitate si persoanele care presteaza diferite servicii in beneficiul acesteia, in temeiul unor contracte civile de prestari servici, a unor contracte de...
9. Nu suntem in prezenta unui conflict de munca in cazul in care intre parti exista o conventie civila de prestari servicii.