Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 229. [definitia legala si obligativitatea contractului colectiv de munca]
(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi mai puţin de 10 salariaţi.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.
(5) Contractele colective de muncă la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare.
[ 21 adnotări ]
1. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 17 din 13 iunie 2016, a stabilit ca "in interpretarea prevederilor art. 1, art. 21 si art. 26 lit. h)...
2. Din perspectiva naturii juridice, contractul colectiv de munca este, concomitent, atat un act juridic bilateral, un contract, cat si un izvor de drept.
3. Natura juridică a contractului colectiv de muncă este complexă, el fiind, concomitent, atât un act juridic generator de drepturi şi obligaţii, cât şi izvor de drept, mai precis o...
4. Contractul colectiv de muncă are o natură juridică mixtă, având pe de o parte un caracter normativ, iar pe de altă parte un caracter contractual.
5. Contractul colectiv de muncă are o natură juridică mixtă. Astfel, pe de o parte, el este un act juridic bilateral, generator de drepturi şi obligaţii, iar pe de altă...
6. Din punctul de vedere al naturii juridice, contractul colectiv de muncă reprezintă un act sui generis, el fiind, concomitent, atât contract, generator de drepturi şi obligaţii, cât şi izvor...
7. Contractul colectiv de muncă are caracter sinalagmatic, întrucât dă naştere la obligaţii reciproce. Contractul colectiv de muncă este cu titlu oneros şi comutativ, întrucât fiecare parte urmăreşte să obţină...
8. Contractul colectiv de muncă se încheie în scris ad validitatem.
9. Durata contractelor individuale de munca nu face obiectul negocierii colective, si prin urmare, contractul colectiv de munca la nivel de unitate nu poate contine reglementari cu privire la acest aspect....
10. Negocierea contractului individual de munca este obligatorie numai la nivel de unitate, mai precis la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati; insa partile nu au si...
11. Încheierea contractului colectiv de muncă, indiferent de nivel, nu este obligatorie.
12. Întrucât obligaţiile sunt instituite prin norme juridice cu caracter de excepţie, care sunt de strictă interpretare şi având în vedere caracterul permisiv al normelor juridice privitoare la încheierea contractului colectiv...
13. Încheierea contractului colectiv de muncă nu reprezintă o consecinţă obligatorie a negocierii colective.
14. Obligatia de a negocia contractul colectiv de munca este o obligatie de diligenta.
15. Obligaţia de a negocia contractul colectiv de muncă este o obligaţie de diligenţă, iar nu de rezultat. Prin urmare, încheierea contractului colectiv de muncă nu este obligatorie la nici...
16. În cazul în care nu s-a putut realiza interpretarea contractului colectiv de muncă prin acordul părţilor sau prin aplicarea regulilor din Codul civil privind interpretarea, devine incidentă regula potrivit...
17. Daca interpretarea contractului colectiv de munca nu se poate face prin consens, urmeaza a se aplica dispozitiile dreptului comun, adica art. 977-985 C. civ. (textele corespondente din noul Cod civil,...
18. O prima regula aplicabila interpretarii contractului colectiv de munca este interpretarea prin consens, cu consecinta acordului partilor cu privire la clauza neclara, acord ce va imbraca forma unui act aditional...
19. Incheierea contractelor colective de munca este carmuita de principiul autonomiei de vointa si de principiul libertatii de negociere a partilor, ceea ce permite partilor sa cuprinda in contractul colectiv de...
20. Se apreciază că clauzele care pot fi cuprinse în contractele colective de muncă se pot grupa în trei categorii: clauze cu privire la drepturi ale salariaţilor pe care legea le...
21. Clauza inclusa in contractul colectiv de munca la nivel de unitate, prin care angajatorul se obliga sa mentina sau sa garanteze locurile de munca o anumita perioada de timp, are...