Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 222. [conditiile de eligibilitate, numarul si durata mandatului]
(1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.
(2) Numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.
(3) Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.
[ 3 adnotări ]
1. Având în vedere lipsa oricărei interdicţii în Codul muncii, rezultă că pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor şi salariaţii încadraţi cu contract de muncă pe durată determinată, cu...
2. Dispozitiile Codului muncii nu au retinut interdictia stipulata de alte reglementari din tarile europene privitoare la gradul apropiat de rudenie intre reprezentantii salariatilor si angajator. Pe de alta parte, neexistand...
3. Raporturile dintre reprezentanti si salariatii care i-au ales sunt guvernate de regulile mandatului civil.