Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 221. [desemnarea]
(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.
(2) Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.
(3) Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.
[ 6 adnotări ]
1. Nu pot coexista, în aceeaşi unitate, reprezentanţii salariaţilor şi sindicatele, spre deosebire de soluţia legislativă aleasă de alte ţări europene dezvoltate. De lege ferenda ar fi oportună adoptarea...
2. De lege lata este inadmisibilă existenţa concomitentă, atât a sindicatelor, cât şi a reprezentanţilor salariaţilor. Prin urmare, instituţia reprezentanţilor salariaţilor funcţionează numai în absenţa sindicatelor.
3. Avand in vedere exprimarea utilizata de legiuitor in textul art. 221 alin. (1) C. muncii, rezulta ca alegerea reprezentantilor salariatilor este facultativa.
4. Iniţiativa alegerii reprezentanţilor salariaţilor poate aparţine, fie salariaţilor, fie angajatorului.
5. Alegerea reprezentantilor salariatior nu constituie o obligatie, chiar daca unitatea are mai mult de 20 de salariati. In orice caz, este exclusa posibilitatea alegerii reprezentantilor salariatilor numai daca in unitate...
6. Din dispozitiile art. 221 alin. (1) C. muncii rezulta ca alegerea reprezentantilor salariatilor nu este obligatorie, chiar daca numarul salariatilor trece de 20. Prin urmare, se poate ivi situatia in...