Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 214. [definitia legala si sediul materiei]
(1) Sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor se reglementeaza prin lege.
[ 4 adnotări ]
1. Referitor la alin (2), a se vedea Legea nr. 62/2011 a dialogului social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 322 din 10 mai 2011.
2. Ca interese profesionale care pot face obiectul activităţii sindicatelor, astfel cum prevede art. 217 din Codul muncii, pot fi exemplificate: condiţiile de muncă, condiţiile de formare profesională, protecţia...
3. Sindicatul nu răspunde pentru faptele membrilor săi, indiferent dacă aceste fapte se manifestă pe tărâm delictual sau contractual. Prin urmare, nu este angajată responsabilitatea sindicatului nici în cazul în...
4. Este nelegal si contrar logicii ca sindicatul sa intervina intr-un proces in sprijinul angajatorului si impotriva salariatului concediat. In acest sens sunt atat dispozitiile Codului muncii, cat si dispozitiile Legii...