Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 208. [definiţia legală şi durata]
(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie.
(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia:
a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;
b) ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv.
(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.
[ 5 adnotări ]
1. Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular al cărui obiect se deosebeşte de obiectul contractului de muncă tipic -...
2. Deşi, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă urmează a...
3. Contractul de ucenicie la locul de muncă are o cauză complexă, constând în pregătirea profesională a ucenicului, dar şi în munca acestuia şi plata salariului de către angajator.
4. Contractul de ucenicie la locul de muncă nu poate fi afectat de condiţie, ca modalitate a actului juridic, nici suspensivă şi nici rezolutorie, însă este afectat de un termen extinctiv,...
5. Având în vedere că Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă nu face nici un fel de precizare legată de necesitate absolvirii învăţământului general obligatoriu, rezultă că poate...