Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 202. [definiţia legală şi durata contractului de calificare profesională]
(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.
(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la acel angajator.
(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 .
[ 4 adnotări ]
1. Contractul de calificarea profesională este un concept juridic insuficient conturat. Pe de o parte, este improbabil ca angajatorul să încadreze o persoană care nu are nici un fel...
2. În cazul în care persoana care urmează a beneficia de calificare profesională are deja calitatea de salariat, contractul de formare profesională nu are natura juridică a unui contract de...
3. În cazul în care salariatul trebuie să urmeze cursuri de calificare profesională pentru a-şi putea păstra locul de muncă, având în vedere imposibilitatea încheierii a două contracte de muncă...
4. Având în vedere natura juridică a contractului de calificare profesională, părţile pot stabili o perioadă de probă, cu posibilitatea desfacerii contractului de calificare profesională, în cazul în care salariatul...