Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 201. [tipuri de contracte de formare profesionala]
Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională.
[ 6 adnotări ]
1. Contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională sunt contracte individuale de muncă de tip particular.
2. Atât contractul de calificare profesională, cât şi contractul de adaptare profesională au natura juridică a unor contracte de muncă.
3. Reglementarea actuală a contractului de adaptare profesională impune concluzia că acest contract nu are natura juridică a unui contract individual de muncă.
4. În dreptul românesc, contractele speciale de formare profesională sunt contracte accesorii contractului individual de muncă. Prin urmare, existenţa şi valabilitatea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată este o...
5. Cauza contractelor de formare profesională, diferită de cauza contractului individual de muncă, este, pentru angajator, satisfacerea unor necesităţi de muncă prezente şi viitoare, iar pentru salariat obţinerea unui salariu...
6. Este admisibilă stabilirea unei perioade de probă în cazul contractelor de formare profesională, în scopul verificării dacă salariatul în cauză este apt să lucreze şi să obţină calificarea profesională...