Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 198. [obligatiile beneficiarilor formarii profesionale]
(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.
(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.
(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.
(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
[ 12 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 198 C. muncii nu lezeaza principiul libertatii muncii, intrucat in realitate contractul de munca poate inceta din initiativa salariatului sau din culpa acestuia, cu consecinta obligarii salariatului la...
2. Interdictia pentru salariat de a avea initiativa incetarii contractului de munca pentru perioada stabilita prin act aditional, in ipoteza in care acesta a beneficiat de un curs sau un stagiu...
3. Cheltuielile pe care trebuie sa le restituie salariatul in conditiile art. 198 alin. (3) C. muncii nu includ nici salariul si nici indemnizatia incasate de acesta in timpul formei de...
4. Art. 198 alin. (4) C. muncii este incomplet, intrucat ar fi trebuit sa stipuleze si obligatia de suportare a cheltuielilor ocazionate de pregatirea profesionala in sarcina salariatului si in situatia...
5. Obligaţia de restituire ce incumbă salariatului nu poate depăşi cuantumul cheltuielilor făcute de angajator cu formarea sa profesională. De asemenea, salariatul nu are obligaţia de a restitui angajatorului salariile...
6. Dispozitiile art. 198 alin. (3) C. muncii nu permit convenirea unei clauze penale intre partile contractului individual de munca, prin care acestea ar stabili anticipat cuantumul prejudiciului constand in cheltuielile...
7. In cazul in care, pe parcursul derularii perioadei de interdictie pentru salariat de a avea initiativa incetarii contractului individual de munca angajatorul nu isi indeplineste obligatia de a plati salariul,...
8. In cazul in care angajatorul isi asuma obligatia de a suporta chetuielile ocazionate de formarea profesionala a salariatului, partile pot conveni, in contrapondere, ca salariatul sa restituie aceste cheltuieli daca...
9. Angajatorul nu are dreptul la plata de despagubiri constand in valoarea salariului brut pe ultimele 8 luni, astfel cum s-a stipulat prin actul aditional la contractul individual de munca. Astfel,...
10. Numai in ipoteza stipulata de art. 198 C. muncii este posibila determinarea cu anticipatie a cuantumului prejudiciului pe care trebuie sa il suporte salariatul in ipoteza incalcarii indatoririlor de serviciu...
11. Nu incalca dispozitiile art. 38 C. muncii, fiind deci admisibila, clauza penala prin care partile contractului individual de munca stabilesc la suma de 5000 euro cuantumul prejudiciului care va fi...
12. Dispoziţiile art. 195 alin. (1) din Codul muncii nu reprezintă o supunere la muncă forţată, întrucât norma prohibitivă nu este absolută, salariatul putând să aibă iniţiativa încetării contractului de muncă,...