Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 196. [reglementarea activităţii de formare profesională]
(1) Participarea la formare profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
[ 3 adnotări ]
1. Obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, stipulate de art. 196 alin. (2) C. muncii, trebuie sa respecte atat dispozitiile art....
2. Înţelegerea părţilor ce formează obiectul clauzei de formarea profesională poate fi una generală, cadru, sau una specifică şi detaliată. În cazul în care se recurge la formularea unei clauze cu...
3. Dispozitiile cuprinse in legi speciale, cum ar fi Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, care stabilesc obligatia de restituire a cheltuielilor de personal, care se refera la...