Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 195. [planul de formare profesională]
(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
(3) Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.
[ 3 adnotări ]
1. Modificarea art. 195 alin. (2) C. muncii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 nu este de substanta. In definitiv, si anexa este parte integranta a contractului. Insa solutia...
2. Desi textul art. 195 alin. (1) C. muncii vorbeste in terminis despre consultarea sindicatului de catre angajator la elaborarea planului de formare profesionala, din alin. (2) al aceluiasi text legal...
3. Planul de formare profesională nu este negociabil deşi el are aceeaşi forţă juridică cu cea a contractului colectiv de muncă.