Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 193. [tipologia formării profesionale]
Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de muncă;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
[ 3 adnotări ]
1. În cazul în care angajatorul nu este autorizat ca furnizor de formare profesională, participarea salariatului la cursurile organizate de angajator va avea drept consecinţă obţinerea unui certificat valabil...
2. În raport cu dispoziţiile art. 38 din Codul muncii, este lovită de nulitate absolută stipulaţia cuprinsă în contractul individual sau colectiv de muncă, ori în regulamentul intern, prin care s-ar...
3. Avand in vedere, pe de o parte, neclaritatile care persista in ceea ce priveste interpretarea dispozitiilor art. 193 C. muncii privitoare la formarea profesionala, precum si, pe de alta parte,...