Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 188. [medicul de medicină a muncii]
(1) Medicul de medicină a muncii este un salariat, atestat în profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de muncă încheiat cu un angajator sau cu o asociaţie patronală.
(2) Medicul de medicină a muncii este independent în exercitarea profesiei sale.
[ 2 adnotări ]
1. Profesia de medic de medicina muncii beneficiază de o reglementare distinctă prin Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii.
2. Din interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 188 alin. (1) C. muncii rezulta ca medicul de medicina muncii nu poate fi liber profesionist.