Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 191. [sediul materiei pentru serviciile de medicină a muncii]
Prin lege specială vor fi reglementate atribuţiile specifice, modul de organizare a activităţii, organismele de control, precum şi statutul profesional specific al medicilor de medicină a muncii.
[ 1 adnotare ]
1. Referitor la art. 191, a se vedea Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii, publicata in Monitorul Oficial (I) nr. 998 din 29 octombrie...