Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 183. [constituire]
(1) La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.
[ 2 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 183 C. muncii potrivit carora comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie la nivelul fiecarui angajator contravin dispozitiilor art. 184 alin. (1) din acelasi cod, care...
2. Având în vedere că angajatorul este cel care trebuie să suporte cheltuielile ocazionate de măsurile de protecţie a muncii, se poate aprecia că tot lui îi incumbă şi cheltuielile...