Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 175. [obligatiile angajatorului]
(1) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.
(2) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.
(3) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.
(4) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in niciun caz, obligatii financiare pentru salariati.
[ 3 adnotări ]
1. Directiva cadru 89/391 din 12 iunie 1989, adoptată în aplicarea art. 137 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, vizează ca domeniu de aplicare atât sectorul privat, cât şi sectorul...
2. În ipoteza salariatului delegat, obligaţia de a asigura protecţia muncii nu revine unităţii care l-a delegat, ci unităţii la care s-a efectuat delegarea. Totuşi, în cazul în care...
3. Chiar dacă angajatorul îşi menţine intactă răspunderea faţă de salariat pentru asigurarea protecţiei muncii, chiar şi în ipoteza în care a apelat la persoane sau servicii exterioare, totuşi, pentru...