Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 173. [protecţia salariaţilor]
(1) Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.
[ 20 adnotări ]
1. CJUE. Mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi. Conventii colective.
Directiva 2001/23/CE privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau...
2. Dispoziţiile Codului muncii referitoare la protecţia salariaţilor în cazul transferului întreprinderii transpun în ordinea juridică internă dispoziţiile Directivei nr. 77/187/CEE din 14 februarie 1977 privind apropierea legislaţiilor statelor...
3. Potrivit Directivei nr. 2001/23/CE, care, modificand si codificand Directiva nr. 77/187/CEE, a preluat jurisprudenta Curtii de la Luxemburg, dispozitiile ei se aplica atat in cazul intreprinderilor private cat si in...
4. Dispoziţiile Codului muncii nu definesc noţiunea de transfer, întocmai ca şi dispoziţiile Directivei nr. 77/187/CEE înainte de a fi modificată prin Directiva nr. 2001/23/CE. Această din urmă directivă a...
5. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a arătat că dispoziţiile Directivei Consiliului Uniunii Europene 2001/23 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în caz de transfer al...
6. Transferul in interesul serviciului, ca forma de transfer individual, reglementat in art. 69 din vechiul Cod al muncii, nu mai este continut de actuala reglementare, fiind practic inlocuit cu transferul...
7. Având în vedere termenul generic folosit de legiuitor, în sensul că transferul se va face "potrivit legii", rezultă că prin transferul întreprinderii nu s-a avut în vedere doar vânzarea-cumpărarea,...
8. Protectia drepturilor salariatilor, instituita de art. 173 alin. (1) C. muncii se refera la faptul ca, in urma transferului, angajatorul cesionar va fi tinut de toate obligatiile angajatorului cedent, fata...
9. Transferul trebuie inregistrat in actele salariatului, modificarea contractului individual de munca operand cu privire la angajator, si eventual cu privire la locul muncii. Temeiul juridic al operarii in actele salariatului...
10. Pentru mentinerea caracterului intuitu personae al contractului individual de munca este necesara notificarea catre salariat a transferului colectiv, precum si obtinerea acordului salariatului pentru transfer. Daca salariatul refuza sa-si dea...
11. În cazul transferului colectiv nu este necesară încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă întrucât, pe de o parte, modificarea operează în puterea legii, de drept, iar...
12. Transferul de la cedent la cesionar a drepturilor şi obligaţiilor decurgând dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, se realizează automat, prin faptul transferului, fără a...
13. In acord cu jurisprudenta constanta a CJUE, practica instantelor judecatoresti din Romania tinde a se orienta spre ideea existentei dreptului salariatului de a refuza transferul catre cesionar a contractului individual...
14. În cazul în care contractul colectiv de muncă aplicabil raportului cu angajatorul cedent conţine dispoziţii diferite de cele cuprinse în contractul colectiv aplicabil raportului dintre salariat şi angajatorul cesionar,...
15. Transferul nu constituie o cauza legala de impiedicare a concedierii salariatilor, in temeiul dispozitiilor art. 61 sau art. 65 C. muncii. Cu alte cuvinte, oricare dintre cazurile de concediere prevazute...
16. Dispozitiile art. 173 alin. (3) C. muncii nu exclud posibilitatea concedierii salariatilor pentru motive economice, tehnice sau organizatorice, urmand a se aplica dispozitiile legale care reglementeaza aceste modalitati de concediere....
17. Dacă transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor, nimic nu-l împiedică pe cesionar ca, după...
18. În temeiul Directivei nr. 2001/23/CE referitoare la apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului întrerinderii, unităţii sau părţi de înreprinderi sau unităţi, Curtea de Justiţie...
19. Este nelegala fapta cesionarului in cadrul transferului de intreprindere, care conditioneaza continuarea contractului de munca al salariatului de diminuarea salariului pe care acesta il avea la angajatorul cedent. Prin urmare,...
20. Articolul 3 din Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de...