Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 172. [sediul materiei]
Constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se vor reglementa prin lege specială.
[ 2 adnotări ]
1. La nivel comunitar, chestiunea ocrotirii salariaţilor pentru ipoteza insolvenţei angajatorului s-a concretizat prin adoptarea Directivei 80/987/CEE a Consiliului din 20 octombrie 1980 referitoare la protecţia lucrătorilor salariaţi în caz de...
2. Dispoziţiile Directivei nr. 80/987/CEE referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului stabilesc două modalităţi de finanţare a fondului: fie integral de către puterea publică, fie parţial de către...