Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 169. [reţinerile din salariu]
(1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.
[ 13 adnotări ]
1. In conformitate cu dispozitiile art. 169 alin. (2) C. muncii, angajatorul nu poate efectua retineri din salariu decat daca datoria salariatului a fost constatata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila....
2. Sunt legale retinerile din salariu numai daca se efectueaza atunci cand se constituie o garantie in temeiul unei dispozitii legale exprese, cand se pune in executare o hotarare judecatoreasca definitiva...
3. Spre deosebire de situaţia salariatului, care poate trece la executarea angajatorului pentru repararea prejudiciului în baza unei hotărâri definitive, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 289 din Codul muncii,...
4. Este tautologica exprimarea utilizata de art. 169 alin. (2) C. muncii, avand in vedere ca orice hotarare irevocabila este si definitiva.
5. Dispozitiile art. 169 alin. (2) C. muncii urmeaza a fi aplicabile si in privinta salariatilor gestionari, chiar daca legea speciala in materie reclama doar necesitatea ca titlul executoriu sa fie...
6. Pot justifica reţineri din salariu orice titluri executorii, cum ar fi: hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, convenţii, clauze ale contractelor individuale de muncă. Nu pot însă constitui temei al reţinerilor...
7. Dispozitiile art. 169 alin. (2) C. muncii nu exclud posibilitatea punerii in executare a unui act autentic (act bilateral sau unilateral), prin care salariatul isi exprima acordul pentru repararea de...
8. Ordinea de prioritate stipulata de art. 169 alin. (3) C. muncii, fiind diferita de ordinea stabilita prin Codul de procedura civila, se va aplica cu prioritate, in temeiul principiului specialia...
9. Întrucât legea stabileşte un prag maxim numai pentru reţinerile din salariu, rezultă că nu există nici o limitare în cazul plăţilor, pe care părţile le pot stabili pe cale...
10. Chiar daca salariatul a recunoscut in scris existenta prejudiciului produs angajatorului, este contrara dispozitiilor art. 169 alin. (1) si alin. (2) C. muncii retinerea sumei respective din salariu, de catre...
11. Prin semnarea de catre salariatul reclamant a inscrisului intitulat acord de compensare, au fost incalcate dispozitiile art. 169 alin. (1) si (2) C. muncii. Astfel, ca urmare a acordului mentionat,...
12. Având în vedere că procesul-verbal privitor la compensarea salariului cu despăgubirile cuvenite angajatorului pentru gestionarea deficitară a magazinului nu a fost semnat de reclamanta salariată, ci de fiica acesteia,...
13. Interdictia retinerii din salariu cu titlu de daune, fara ca datoria sa fie scadenta, lichida si exigibila, constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, este menita sa elimine...