Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 168. [probaţiunea]
(1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
(2) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.
[ 2 adnotări ]
1. Angajatorul nu a dovedit ca a platit fostului salariat drepturile banesti pentru efectuarea concediului de odihna, dupa cum nu a dovedit nici imprejurarea ca acesta a efectuat concediul de odihna....
2. Regimul probatoriu al platii salariului este diferit de cel de drept comun, stabilit de Codul civil. Astfel, desi plata salariului este un fapt juridic, dovada acestuia nu se poate face...