Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 167. [persoana către care se face plata]
(1) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
[ 3 adnotări ]
1. Persoana împuternicită de salariat să încaseze salariul se va legitima printr-o procură autentică specială sau generală sau, dacă este membru al familiei ori persoană încadrată la acelaşi angajator,...
2. Spre deosebire de situaţia contractelor civile, în care preţul se poate plăti fie creditorului personal, fie unui reprezentant al acestuia, de regulă fără îndeplinirea vreunei condiţii speciale, în cazul...
3. Plata drepturilor salariale în caz de deces al salariatului se face către persoanele arătate - soţ supravieţuitor, copii, părinţi -, în ordinea arătată, independent de împrejurarea că s-a cerut sau...