Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 166. [data, modalitatile si formele platii salariului]
(1) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar.
(3) Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile stabilite la art. 165, este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.
(4) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
[ 14 adnotări ]
1. Cel mai frecvent, plata salariului se efectuează chenzinal, adică de două ori pe lună.
2. Prin Decizia nr. 188/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, Curtea Constitutionala a stabilit ca dispozitiile O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor...
3. Regula este cea a plăţii în lei a salariului. De la această regulă, întâlnim excepţia plăţii salariului în valută, în total sau în parte, pentru cetăţenii români salariaţi ai...
4. Angajatorul nu poate dispune efectuarea plăţii salariului prin card fără acordul salariatului. Soluţia este justificată de împrejurarea că plata prin card implică reducerea sumei încasate efectiv de către salariat,...
5. Plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor nu afectează cuantumul salariului, în sensul că nu se va reţine din salariu nici un fel de sumă de către angajator sau banca...
6. Daca partile nu au stabilit, prin acord expres sau tacit, locul unde se va face plata salariului, atunci urmeaza a se aplica dispozitiile art. 1104 C. civ., plata urmand a...
7. Avand in vedere dispozitiile art. 278 alin. (1) C. muncii, care permit aplicarea in completare a dispozitiilor din legislatia civila, rezulta ca in privinta daunelor-interese datorate de angajator salariatului pentru...
8. Ca urmare a intarzierii platii salariului, angajatorul va fi obligat la actualizarea sumelor restante cu rata inflatiei, ceea ce reprezinta damnum emergens, adica prejudiciul efectiv, precum si la plata dobanzilor...
9. In temeiul dispozitiilor art. 166 alin. (4) C. muncii, este intemeiata cererea salariatului de acordare de daune-interese, constand in dobanda legala aferenta drepturilor salariale neplatite, incepand cu data scadentei acestora...
10. Intrucat contractul colectiv de munca prevede obligatia angajatorului de a plati salariatilor prima de Craciun, rezulta ca aceasta se cuvine salariatilor. Insa, trebuie respins capatul de cerere privitor la obligarea...
11. Art. 166 alin. (4) nu are incidenta in cazul intarzierii platii salariilor compensatorii, intrucat acestea nu reprezinta drepturi salariale, ci au natura unor despagubiri care se cuvin salariatilor concediati pentru...
12. Plata cu intarziere a salariului confera salariatului dreptul la despagubiri compensatorii, constand in dobanda legala, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 9/2000, salariatul creditor nefiind tinut sa justifice paguba...
13. Obligarea angajatorului la dobânda legală pentru prima anuală, plătită cu întârziere salariatului, este justificată, dobânda având natura juridică a unui prejudiciu produs salariatului ca urmare a deprecierii monetare intervenite între...
14. Plata cu întâziere de către angajator a sporului la salariu justifică obligarea sa la plata drepturilor băneşti actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii efective. Prin urmare, plata cu întârziere...