Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 163. [confidenţialitatea salariului]
(1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
(2) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul.
[ 3 adnotări ]
1. Confidenţialitatea salariului nu poate fi opusă sindicatelor, instanţei judecătoreşti şi nici organelor de control financiar.
2. Obligatia de confidentialitate, instituita de art. 163 C. muncii, presupune interdictia pentru angajator de a comunica salariile altor persoane fizice sau juridice, precum si îndatorirea de a lua masuri pentru...
3. In temeiul art. 163 alin. (2) C. muncii numai angajatorul este obligat ca in conditiile aratate de acest text legal sa dezvaluie sindicatului date privind salariile. In schimb, salariatul, obligat...