Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 162. [stabilirea salariilor]
(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile.
(2) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.
(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.
[ 12 adnotări ]
1. Formele de salarizare utilizate în practică sunt: în acord şi în regie. Salarizarea în acord se raportează la rezultatele muncii, depinzând de cantitatea de produse realizate în unitatea...
2. Ca forme de salarizare pot fi menţionate: salarizarea în acord, adică salarizarea după rezultatele muncii şi salarizarea în regie, adică salarizarea după timpul lucrat. Salarizarea în acord presupune, la rândul...
3. Salarizarea în acord presupune acordarea drepturilor salariale în funcţie de rezultatele muncii. Acordul poate fi individual, atunci când salariul depinde de munca individuală, sau colectiv, atunci când raportarea se...
4. Salarizarea după timp sau în regie presupune acordarea drepturilor salariale în funcţie de timpul lucrat, cu raportare la programul normal de lucru de 8 ore pe zi şi 40...
5. Salarizarea după notarea personalului se bazează pe evaluarea continuă a activităţii salariaţilor. Principalele neajunsuri ale acestui sistem sunt legate de nemulţumirile salariaţilor privitoare la obiectivitatea criteriilor de notare şi...
6. Practica din ţara noastră cunoaşte două mari forme de salarizare: salarizarea după timp sau în regie şi salarizarea după rezultatele muncii sau în acord. La rândul ei, salarizarea în acord...
7. În funcţie de caracterul activităţii se pot distinge mai multe sisteme de salarizare, astfel: în acord, în regie, sau după timp, şi pe bază de cote procentuale. La rândul...
8. Indexarea salariilor, stabilită periodic prin hotărâre de guvern, acoperind o parte din rata inflaţiei, este obligatorie numai pentru autorităţile şi instituţiile publice, precum şi pentru regiile autonome de interes...
9. Indexarea şi compensarea salariilor îndeplinesc aceeaşi funcţie, uneori confundându-se. Astfel, prin indexare se urmăreşte înlăturarea efectelor negative produse de inflaţie, în vreme ce compensarea contracarează efectele creşterii preţurilor de...
10. In sectorul bugetar negocierea pe cale colectiva a salariilor este marginita la acele situatii in care legea speciala stabileste limitele maxime si minime ale drepturilor salariale; prin urmare, intr-o astfel...
11. Prin contractele colective de munca nu se pot negocia drepturile salariale de care beneficiaza personalul din autoritatile si institutiile publice, indiferent ca este vorba despre functionari publici sau personal contractual,...
12. Avand in vedere ca sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice se stabileste prin lege, este posibila modificarea tot prin lege a elementelor esentiale ale contractului individual...