Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 159. [definiţia legală a salariului şi egalitatea de tratament]
(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.
(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
[ 19 adnotări ]
1. Salariul poate fi determinat sau determinabil. Salariul este determinabil în cazul în care se prestează munca în acord, deoarece cuantumul său depinde de rezultatul muncii salariatului, fie muncă...
2. În cazul în care există neconcordanţă între cuantumul salariului precizat în înscrisul constatator al contractului individual de muncă şi cuantumul menţionat în carnetul de muncă, urmează a se aprecia...
3. În cazul în care părţile au omis menţionarea salariului în cuprinsul contractului individual de muncă, angajatorul va fi obligat să plătească salariatului, în absenţa unei convenţii, salariul corespunzător funcţiei...
4. Nu poate deveni imposibil de executat obligaţia angajatorului de a plăti salariul, având în vedere că banii sunt bunuri de gen, iar genus numquam perit.
5. Întrucât salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat, dacă din orice motive contractul de muncă este suspendat, neprestându-se munca, suma de bani pe care o primeşte salariatul nu reprezintă...
6. Din dispozitiile art. 159 alin. (1) si (2) C. muncii rezulta ca legiuitorul a reglementat imperativ conditia prestarii efective a muncii pentru plata salariului; in alti termeni, de lege lata...
7. Spre deosebire de salariul nominal, care constă în suma de bani încasată efectiv de salariat drept contravaloare a muncii depuse, salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii susceptibile...
8. Salariul constituie şi obiect dar, în aceeaşi măsură, reprezintă şi cauză a contractului individual de muncă. Este obiect întrucât este vorba despre o contraprestaţie a angajatului pentru munca depusă....
9. Principiile sistemului de salarizare sunt: principiul negocieri salariilor, principiul prestabilirii salariilor personalului din autorităţile şi instituţiile publice prin lege, principiul egalităţii de tratament (la muncă egală, salariu egal), principiul...
10. Principiile sistemului de salarizare sunt următoarele: principiul egalităţii de tratament, principiul stabilirii şi plăţii salariului în bani, principiul confidenţialităţii salariului, principiul stabilirii salariului prin negociere (incident numai în sectorul privat),...
11. Principiile sistemelor de salarizare sunt următoarele: principiul descentralizării şi al liberalizării salariilor, principiul salarizării în raport cu pregătirea, calificarea şi competenţa profesională, principiul salarizării după importanţa muncii, complexitatea lucrărilor...
12. Principiile sistemului de salarizare sunt următoarele: principiul negocierii salariilor, principiul prestabilirii prin acte normative a salariilor din unităţile bugetare, instituţiile şi autorităţile publice, regiile autonome cu specific deosebit, principiul...
13. Este nulă clauza din actul aditional la contractul individual de muncă, prin care se stabilesc indicatori cantitativi (cum ar fi realizarea integrală şi la timp a sarcinilor curente şi a...
14. Cuantumul salariului poate fi dovedit cu martori; insa, atata vreme cat nici declaratiile martorilor si nici cuprinsul contractului individual de munca nu probeaza un salariu mai mare decat cel consemnat...
15. Avand in vedere ca angajatorul parat nu a acordat drepturile salariale solicitate prin cererea introductiva, se impune admiterea acestui capat de cerere. In schimb, fata de reglementarea continuta in art....
16. Este justificată opţiunea primei instanţe pentru varianta a doua a a raportului de expertiză. Astfel, prima variantă calculează drepturile salariale în funcţie de afirmaţiile societăţii angajatoare în legătură cu sarcinile...
17. Reclamantului i se cuvin drepturile salariale de care a fost lipsit ca urmare a faptului ca parata l-a impiedicat sa lucreze, desi acesta reusise anterior la concursul organizat de parata...
18. În mod corect prima instanţă a respins cererea reclamantului contestator de a i se acorda salariul pentru perioada noiembrie-decembrie 2004, având în vedere lipsa de la serviciu a contestatorului. Această...
19. Principiul egalitatii de tratament nu poate justifica refuzul aplicarii actelor normative care stabilesc idemnizatia care se cuvine reclamantului, avand functia de controlor financiar in cadrul Curtii de Conturi. Cu alte...