Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 155. [acordarea concediului fara plata]
(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.
[ 4 adnotări ]
1. Salariatul are dreptul să beneficieze de concediu fără plată pentru formare profesională indiferent dacă cursul respectiv îi va fi sau nu de folos la acelaşi angajator.
2. Întrucât Codul muncii nu fixează condiţii pentru solicitarea de concediu fără plată pentru formare profesională, rezultă că nu este necesar ca formarea profesională vizată de salariat să fie utilă...
3. Concediul fara plata pentru formare profesionala reprezinta o forma a concediului fara plata, la care se refera art. 153 C. muncii. Prin urmare, urmeaza a fi incidente si in cazul...
4. În cazul în care angajatorul se confruntă cu lipsa acordului sindicatului pentru refuzul acordării concediului de formare profesională, contractul individual de muncă se va suspenda datorită iniţiativei salariatului de...