Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 151. [întreruperea concediului şi rechemarea din concediu]
(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
[ 2 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 151 C. muncii, atat in alin. (1), cat si in alin. (2), se refera nu numai la cazurile de forta majora, ci si la cazurile fortuite si chiar...
2. Întreruperea concediului de odihnă se realizează la data primirii dispoziţiei de reluare a lucrului, iar nu la data reluării efective a lucrului.