Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 150. [cuantumul şi plata indemnizaţiei de concediu]
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
[ 8 adnotări ]
1. Salariatul care lucrează cu timp parţial va beneficia de o indemnizaţie pentru concediu de odihnă proporţională cu timpul lucrat.
2. Nu sunt luate în calcul pentru stabilirea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă veniturile de natură salarială nepermanente, cum ar fi premiile sau alte drepturi care sunt lăsate la aprecierea...
3. In acord cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (cauza C-155/10, Williams si altii/British Airways plc, cauza C-471/08 Parviainen si cauza C-194/08 Gassmayr), indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent...
4. Salariatul detaşat în altă localitate, care beneficiază de concediu de odihnă pe durata detaşării, are dreptul la acoperirea cheltuielilor necesitate de deplasarea sa din localitatea unde este detaşat în...
5. Avand in vedere ca, in baza art. 146 alin. (4) C. muncii, incetarea contractului individual de munca atrage compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, solutia simetrica ar trebui...
6. În situaţia încetării contractului de muncă după efectuarea integrală a concediului de odihnă, salariatul în cauză are obligaţia de a restitui partea din indemnizaţia de concediu, corespunzătoare perioadei cuprinse...
7. Sporul pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase este un spor cu caracter permanent care ar trebui inclus in indemnizatia de concediu de odihna. Explicatia rezida in faptul ca...
8. Prima de vacanţă, ca şi indemnizaţia de concediu se acordă proporţional cu perioada lucrată din anul pentru care se acordă. Cu alte cuvinte, în cazul încetării contractului individual de muncă,...