Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.
[ 11 adnotări ]
1. In cazul in care angajatorul nu a acordat concediul de odihna nici pana la sfarsitul anului urmator (opinia se refera la forma textului dinainte de modificarea prin Legea nr. 12/2015,...
2. Fata de lipsa unei rezolvari legale a situatiei in care angajatorul nu acorda concediu, pana la sfarsitul anului urmator (opinia se refera la forma textului dinainte de modificarea prin Legea...
3. Jurisprudenta a apreciat ca nu este admisibila compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat in ultimii doi ani anterior pensionarii.
4. Acordarea compensaţiei pentru cazul încetării contractului individual de muncă se realizează indiferent de motivul încetării contractului, fiind proporţională cu durata de timp care s-a scurs de la începutul anului...
5. Compensarea în bani a concediului de odihnă este posibilă în cazul încetării contractului individual de muncă, în cazul în care salariatul este chemat să-şi îndeplinească serviciului militar, precum şi...
6. Interpretarea dispoziţiilor art 7 din Directiva nr. 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind unele aspecte ale organizării timpului de muncă, modificată prin Directiva nr. 2000/34/CE a Parlamentului European...
7. Reportarea concediului anual de odihnă sau numai a unei părţi din acesta nu contravine Directivei 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru...
8. Deşi scopul Directivei 93/104/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru a fost acela de a se efectua concediul de odihnă în chiar anul pentru care este datorat, această...
9. Scopul pentru care a fost instituit concediul de odihna reclama efectuarea acestuia anuala. Prin exceptie, daca nu a fost posibila acordarea in anul respectiv, concediul se va acorda in anul...
10. Urmează a se respinge cererea salariatul concediat privitoare la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat pe ultimii doi ani având în vedere că angajatorul pârât a făcut...
11. Dispoziţia potrivit căreia concediul de odihnă neefectuat de către salariat poate fi compensat în bani în cazul încetării contractului individual de muncă nu contravine principiilor economiei de piaţă şi...