Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 145. [durata concediului de odihna]
(1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.
(3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor şi perioada absenţei de la locul de muncă în condiţiile art. 1522 se consideră perioade de activitate prestată.
(5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
[ 8 adnotări ]
1. Durata minimă a concediului anual de odihnă, de douăzeci de zile lucrătoare, stabilită de Codul muncii, este diferită de durata de patru săptămâni, stabilită prin Directiva Consiliului 93/104/CE din 23...
2. Inlaturarea sintagmei finale a art. 145 alin. (2) C muncii, prin dispozitiile Legii nr. 2/2015, respectiv a mentiunii privitoare la acordarea concediului de odihna proportional cu activitatea prestata intr-un an...
3. În ipoteza în care contractul individual de muncă se încheie în timpul anului, salariatul va beneficia de un concediu de odihnă proporţional cu perioada de lucru cuprinsă între data încheierii...
4. Dispozitiile art. 145 alin. (2) C. muncii, care conditioneaza acordarea concediului de odihna de activitatea prestata intr-un an calendaristic (opinia se refera la forma textului dinainte de modificarea prin Legea...
5. Salariatul cu timp partial beneficiaza de concediu de odihna integral, intocmai ca un salariat cu norma intreaga.
6. Durata concediului de odihna in cazul salariatilor cu timp partial nu se reduce proportional, insa indemnizatia de concediu ramane in continuare redusa proportional.
7. Salariatului trebuie sa i se recunoasca dreptul la concediul de odihna integral, ca drept personal inalienabil si patrimonial, independent de durata normei de timp stipulata in contractul individual de munca....
8. Aplicarea dispozitiilor art. 145 alin. (6) C. muncii trebuie sa ia in considerare jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene care a aratat, in Hotararea din 20 ianuarie 2009, in...