Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 144. [intangibilitatea dreptului la concediu de odihna]
(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.
[ 6 adnotări ]
1. Dreptul la concediu de odihnă şi obligaţia corelativă sunt pure şi simple, neafectate de modalităţi. Dacă obligaţia de a acorda concediul de odihnă ar fi condiţionată de continuarea...
2. Persoanele care nu au calitatea de salariaţi, cum ar fi cele care prestează munca în baza unei convenţii civile sau comerciale, administratorul unei societăţi comerciale nesalariat, nu au dreptul...
3. Nu sunt îndreptăţiţi la concediu de odihnă salariaţii care au lipsit întregul an calendaristic, ca urmare a concediului medical sau a concediului fără plată.
4. Dacă salariatul transferat nu a efectut concediul de odihnă la angajatorul iniţial, concediul se va acorda de către noul angajator. Însă indemnizaţia de concediu se va suporta de ambii...
5. Clauza 4 alin. (2) din Acordul-cadru privind munca pe fractiune de norma, incheiat la 6 iunie 1997, cuprins in anexa la Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind...
6. Clauza 2 alin. (6) din Acordul-cadru privind concediul pentru cresterea copilului, incheiat la 14 decembrie 1995, cuprins in anexa la Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind Acordul-cadru...