Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 137. [repausul saptamanal]
(1) Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.
(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.
(4) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
(5) Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).
[ 3 adnotări ]
1. Daca prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern nu s-au fixat, in conditiile alin. (2) al art. 137 C. muncii, zilele, altele decat sambata sau duminica, in...
2. Dispozitiile art. 137 alin. (1) C. muncii nu sunt imperative, in sensul ca nu este necesar ca cele doua zile libere sa fie acordate sambata si duminica, putand fi stabilite...
3. Se acorda sporul in conditiile alin. (3) al art. 137 C. muncii indiferent daca zilele de repaus saptamanal, altele decat sambata si duminica, sunt consecutive sau nu. De asemenea, se...