Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 135. [repausul zilnic]
(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
[ 3 adnotări ]
1. Instituind durata repausului între două zile de muncă la 12 ore consecutiv, Codul muncii s-a abătut de la dispoziţiile Directivei Consiliului 93/104/CE din 23.11.1993 privind anumite aspecte ale...
2. Din coroborarea dispozitiilor art. 135 alin. (1) cu dispozitiile art. 115 alin. (2) C. muncii nu rezulta care este durata maxima de lucru intr-o zi (intr-un interval de 24 de...
3. O reglementare internă care scuteşte pe angajator de obligaţia de a supraveghea şi prin urmare de a garanta asigurarea efectivă a timpului minim de repaus între două zile de muncă...