Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 127. [examenul medical pentru munca de noapte]
(1) Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte in conditiile art. 125 alin. (2) sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic.
(2) Conditiile de efectuare a examenului medical si periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.
(3) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.
[ 2 adnotări ]
1. Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru stabileste dreptul lucratorilor de noapte la o evaluare medicala gratuita prealabila incheierii contractului de munca, precum si la evaluari regulate...
2. Fata de dispozitiile prea generale ale art. 127 alin. (3) C. muncii, ar fi fost utila precizarea obligatiei angajatorului de a asigura trecerea salariatului cu probleme de sanatate la o...