Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 123. [compensarea muncii suplimentare prin acordarea unui spor la salariu]
(1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.
[ 3 adnotări ]
1. Pentru orele suplimentare, care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzator, in conditiile art. 122 C. muncii, salariatului i se cuvine nu numai sporul, ci si plata pentru...
2. Cererea reclamantei privitoare la plata orelor suplimentare, precum si a celor efectuate in zilele de repaus saptamanal este intemeiata, sprijinindu-se pe probele administrate in cauza, si anume: declaratiile martorilor, recunoasterea...
3. Raportul de expertiză a stabilit corect drepturile salariale cuvenite pentru orele suplimentare, raportându-se la statele de plată, foile de pontaj, caietul de procese-verbale predare-primire al obiectelor de inventar completat de...