Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 116. [programul de lucru inegal]
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern.
(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.
[ 2 adnotări ]
1. Intrucat textul art. 116 C. muncii face referire numai la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de angajator si avand in vedere imprejurarea ca organizarea muncii este un atribut...
2. Dispozitiile art. 110 C. muncii trebuie interpretate prin coroborare cu prevederile art. 116 din acelasi cod, care permite instituirea unui program de lucru inegal numai daca acest lucru este permis...