Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 114. [durata maxima a timpului de munca]
(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.
(4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)-(4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(6) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
[ 9 adnotări ]
1. Durata de maxim 48 de ore pe saptamana se refera la un singur contract individual de munca. In alti termeni, salariatii cumularzi, chiar la acelasi angajator, pot depasi durata maxima...
2. Dupa modificarea art. 114 C. muncii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005, perioada de referinta privitoare la durata maxima legala a timpului de munca se refera la toate...
3. Dispozitiile art. 114 C. muncii privind durata maxima a timpului de munca se aplica si in cazul cumulului de functii, in sensul ca plafonul maxim trebuie respectat pentru fiecare contract...
4. Nu este admisibil acordul părţilor contractului individual de muncă privind depăşirea duratei maxime de 48 de ore săptămânal.
5. Avand in vedere si dispozitiile art. 121 alin. (2) C. muncii, este lovita de nulitate intelegerea dintre angajator si salariat, prin care s-ar tinde la depasirea duratei maxime a timpului...
6. Intrucat dispozitiile art. 114 C. muncii se refera la un singur contract, rezulta ca, in cazul salariatilor cumularzi, nu se aplica interdictia privind durata maxima legala a timpului de munca...
7. Ar fi utila instituirea interdictiei depasirii duratei maxime legale a timpului de munca de 48 de ore pe saptamana, prevazuta de art. 114 si art. 121 C. muncii, de catre...
8. Angajatorul nu este exonerat de obligatia de a plati orele suplimentare, in cazul in care se depaseste durata timpului de munca, stipulata de art. 114 alin. (2) C. muncii.
9. Depasirea duratei maxime legale a timpului de munca stipulate de art. 114 alin. (1) C. muncii nu poate justifica solutia neplatii orelor suplimentare peste limita legala. In speta a fost...