Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 109. [contractul de muncă la domiciliu]
Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
[ 10 adnotări ]
1. Elementele specifice contractului de muncă la domiciliu sunt următoarele: (1) forma scrisă; (2) menţiunea că salariatul va lucra la domiciliu; (3) însărcinările salariatului să permită desfăşurarea activităţii la domiciliul acestuia;...
2. Forma scrisa a contractului individual de munca cu munca la domiciliu este o conditie ad validitatem.
3. Daca inscrisul constatator nu contine elementele speciale stipulate de art. 109 lit. a)-c) C. muncii, contractul nu este lovit de nulitate, ci cel mult va fi nula clauza referitoare la...
4. Lipsa din contractul individual de munca a mentiunii privitoare la desfasurarea activitatii la domiciliul salariatului, in conditiile in care este neindoielnica intentia partilor de a se presta munca la domiciului,...
5. Lipsesc din Codul muncii dispozitiile care ar trebui sa reglementeze modalitatea in care angajatorul tine evidentele legate de munca la domiciliu, fiind mult prea vagi si generale prevederile art. 109...
6. Desi art. 109 C. muncii se refera la obligatia angajatorului de a asigura doar transportul materiilor prime si materialelor, se subintelege aceeasi obligatie a angajatorului si in ceea ce priveste...
7. Obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite...
8. Salariatul cu munca la domiciliu este îndreptăţit că primească, în plus faţă de drepturile salariale, contravaloarea cheltuielilor de producţie, dacă nu s-a convenit ca acestea să fie incluse în...
9. Deşi Codul muncii prevede numai obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului al materiilor prime şi materialelor, precum şi al produselor finite, se impune concluzia...
10. Dispoziţiile Codului muncii sunt lacunare, nereferindu-se la obligaţia angajatorului de a suporta cheltuielile necesitate de desfăşurarea muncii de către salariat, cum ar fi: electricitatea, încălzirea, apa etc.