Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 108. [definiţia legală şi caractere speciale]
(1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.
(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.
[ 22 adnotări ]
1. Munca la domiciliu in Romania este reglementata de dispozitiile Codului Muncii (art. 108-110), precum si de urmatoarele acte normative speciale: Hotararea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de detinere a atestatului...
2. Avand in vedere dispozitiile Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 177/1996 privind munca la domiciliu (neratificata de Romania), care exclud din sfera salariatilor cu munca la domiciliu pe cei care...
3. Prestarea muncii la domiciliu, in temeiul art. 108-110 C. muncii, se poate regasi in continutul oricarei forme de contract individual de munca: pe durata determinata sau nedeterminata, cu timp normal...
4. Conventia individuala de munca la domiciliu, ca temei al relatiilor de munca dintre societatea cooperatista mestesugareasca si membrul cooperator, constituie o forma a contractului individual de munca la domiciliu.
5. In ceea ce priveste locul muncii, dispozitiile art. 108 C. muncii ofera o solutie diferita de cea cuprinsa in Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 177/1996 privind munca la domiciliu,...
6. Contractul de munca la domiciliu are ca element esential prestarea muncii la domiciliu, cu caracter permanent, iar nu ocazional, ceea ce nu exclude prezentarea salariatului la sediul angajatorului din motive...
7. Munca salariatului cu contract de muncă la domiciliu se realizează de regulă la domiciliul acestuia, însă nimic nu îl împiedică pe salariat să se deplaseze în alt loc pentru a-şi...
8. Desi textul art. 108 alin. (1) C. muncii nu prevede, putem admite ca suntem in prezenta unui contract de munca la domiciliu si in cazul in care partile convin ca...
9. Desi art. 108 C. muncii face referire numai la domiciliul salariatului, ca loc pentru desfasurarea activitatii salariatului cu munca la domiciliu, totusi se poate aprecia ca textul nu exclude posibilitatea...
10. Reglementarile Codului muncii privind munca la domiciliu au o sfera mai restransa de aplicare decat reglementarile in materie ale statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, definitia salariatului cu munca la...
11. Desi reglementarea din Romania nu prevede posibilitatea implicarii membrilor de familie sau a altor auxiliari in activitatea desfasurata de salariatul cu munca la domiciliu, aceasta chestiune nu este, pe de...
12. Salariatii cu munca la domiciliu se bucura integral de respectul datorat vietii private, fiind fara relevanta o eventuala distinctie intre timpul dedicat efectuarii muncii si timpul liber.
13. Avand in vedere dispozitiile art. 108 alin. (3) C. muncii, care permit angajatorului sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, rezulta ca un astfel de contract de munca nu...
14. Desi salariatul cu munca la domiciliu nu are un program de munca fix, totusi angajatorul nu poate realiza controlul la care este indreptatit decat in cadrul unui program fix, stabilit...
15. Activităţile care permit desfăşurarea muncii la domiciliu sunt cele care implică o anumită independenţă profesională şi o relaţie angajator-salariat de cooperare. În sfera acestor activităţi un rol important îl joacă...
16. Telemunca implica utilizarea mijloacelor informatice pentru prestarea muncii, care nu mai are loc la sediul angajatorului. Inexistenta unor dispozitii internationale sau comunitare referitoare la telemunca, transforma in reglementare de referinta...
17. Contractul de telemunca la domiciliu, nereglementat in legislatia din Romania, reprezinta o varietate a contractului de munca la domiciliu; trebuie insa observat ca in afara de varietatea contractului de telemunca...
18. Telemunca nu este compatibila cu orice fel de activitati, ci cu precadere cu cele care au ca obiect procesarea, transformarea, manipularea si difuzarea informatie, in acest sens putand fi mentionate...
19. Telemunca poate fi clasificata in telemunca on-line si telemunca off-line. In primul caz, salariatul este permanent conectat la reteaua de lucru, avand un program mai putin flexibil si o posibilitate...
20. Întrucât salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru, munca lor fiind centrată pe rezultat, de regulă salarizarea acestora se face în acord.
21. Verificarea de catre angajator a activitatii salariatului nu presupune neaparat controlul la domiciliul salariatului, ci se poate realiza si prin intermediul tehnologiei informatiilor. Asadar, contractul de munca la domiciliu poate...
22. Controlul activitatii salariatului cu munca la domiciliu nu presupune neaparat deplasarea angajatorului la domiciliul salariatului, ci se poate realiza chiar la sediul angajatorului, de exemplu, prin solicitarea de informatii telefonice...