Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 106. [egalitatea de tratament]
(1) Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.
(2) Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.
[ 4 adnotări ]
1. Sistemul proportionalizarii cu timpul efectiv lucrat se aplica nu numai in cazul drepturilor salariale, ci si in cazul concediului de odihna, precum si al celorlalte drepturi care potrivit legii sau...
2. Abrogarea dispozitiilor art. 106 alin. (3) C. muncii are drept consecinta faptul ca stagiul de cotizare la sistemul public de asigurari sociale va urma modul de calcul reglementat pentru cazul...
3. Din coroborarea dispozitiilor art. 106 cu dispozitiile art. 145 C. muncii rezulta ca timpul partial al contractului de munca nu influenteaza stagiul de cotizare la sistemul public de pensii si...
4. Prin abrogarea dispozitiilor art. 106 alin. (3) C. muncii, dincolo de faptul ca s-a inlaturat un paralelism legislativ, se impune cu mai multa claritate concluzia ca drepturile salariatului (deci beneficiile),...