Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 105. [clauze speciale]
(1) Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele:
a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.
(2) În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.
[ 4 adnotări ]
1. In locul solutiei pentru care a optat legiuitorul roman la art. 105 alin. (1) lit. c) C. muncii, aceea de a nu permite efectuarea de ore suplimentare de catre salariatii...
2. Varful de productie nu poate fi calificat drept forta majora pentru a justifica, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (1) lit. c) C. muncii, efectuarea de ore suplimentare.
3. Asa cum rezulta din textul art. 105 alin. (2) C. muncii, lipsa mentiunilor precizate expres la alin. (1) al aceluiasi articol nu atrage nulitatea contractului de munca cu timp partial....
4. Prezumtia instituita de art. 105 alin. (2) C. muncii este o prezumtie legala absoluta.