Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 103. [noţiunea de salariat cu fracţiune de normă]
Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.
[ 14 adnotări ]
1. Normele internaţionale de referinţă în ceea ce priveşte contractul de muncă cu timp parţial sunt Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru asupra muncii cu timp parţial...
2. Dispozitiile art. 103 C. muncii, instituind limita maxima de o luna calendaristica pentru calculul orelor lucrate de un salariat cu timp partial sunt concordante cu dispozitiile Directivei 97/81/CE privind Acordul-cadru...
3. Codul muncii nu reglementeaza o durata minima zilnica a timpului de munca in ipoteza contractului individual de munca cu timp partial.
4. Ca urmare a modificărilor aduse Codului muncii prin OUG nr. 55/2006 a fost înlăturată limitarea de minimum 2 ore/zilnic sau 10 ore pe săptămână, care greva contractul individual de muncă...
5. Contractul de muncă cu timp parţial nu se poate încheia pentru o durată de timp mai mică de o oră pe lună, având în vedere că, pe de o parte...
6. Avand in vedere eliminarea din actuala reglementare a Codului Muncii a limitei minime a timpului de munca, ii revine doctrinei si jurisprudentei rolul de a o stabili, cu precizarea ca...
7. Legea nu limitează situaţiie în care se pot încheia contracte de muncă cu timp parţial.
8. Pentru angajaţii cu fracţiune de normă, limita maximă a duratei normale a timpului de muncă este de şapte ore pe zi şi treizecişicinci de ore pe săptămână. Dacă, potrivit...
9. Contractele civile de prestari servicii se sustrag regimului instituit de Codul muncii, fiindu-le aplicabile dispozitiile art. 942 si urm. (textele corespondente din noul Cod civil, intrat in vigoare la data...
10. Reglementarea contractului de munca cu timp partial nu a inlaturat posibilitatea incheierii unei conventii civile de prestari servicii, bazate pe dispozitiile Codului civil, in cazurile in care activitatea care urmeaza...
11. Diferenta esentiala dintre contractul individual de munca si contractul de prestari servicii este aceea ca ultimul nu confera lucratorului calitatea de salariat; de aici decurg multe alte consecinte, cum ar...
12. Având în vedere că după modificarea Codului muncii prin Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2006, contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru orice durată a muncii, inclusiv sub două ore...
13. Modificarea art. 103 C. muncii prin Ordonanta de urgenta nr. 55/2006 nu a avut ca efect interzicerea incheierii de conventii civile de prestari servicii, acestea putand fi incheiate in continuare...
14. În ţările europene se practică o formă specifică de contract de muncă cu timp parţial, şi anume job-sharing. Această formă de contract presupune un post cu norma întreagă, pe...