Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 95. [contractul de munca temporara multi-misiune]
(1) Contractul de munca temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevazut la art. 90 alin. (2).
(2) Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.
(3) Pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 94 alin. (2).
(4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.
[ 5 adnotări ]
1. Salariatul temporar este îndreptăţit să refuze executarea unei misiuni care nu face obiectul contractului de muncă temporară sau al unui act adiţional la acesta. De asemenea, el este...
2. Daca intre salariatul temporar si agentul de munca temporara se incheie un contract individual de munca pe durata nedeterminata, atunci rezulta ca la fiecare noua misiune, intre parti vor coexista...
3. In cazul incheierii intre agentul de munca temporara si salariatul temporar a unui contract de munca pe durata nedeterminata, este admisibila prestarea de catre salariat a muncii, in temeiul unor...
4. In cazul existentei unui contract de munca pe durata nedeterminata intre salariat si agentul de munca temporara, intre doua misiuni agentul de munca temporara nu va trebui sa plateasca salariatului,...
5. In perioada in care salariatul temporar se afla la dispozitia angajatorului, intre doua misiuni de munca temporara, el poate fi solicitat sa desfasoare anumite activitati in favoarea agentului de munca...